Test de nivell

Dades personals - Totes les dades són necessàries

Accepte les condicions

En compliment del RGPD s'informa que les dades personals aportades seran incorporades a un fitxer titularitat de FUNDACIÓ UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FUMH), entitat gestora del CENTRE D'IDIOMES DE LA UMH. La FUMH l'informa que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que ens facilite, seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció en el curs, l'expedició de documents, així com la gestió de l'agenda de contactes de l'entitat per a l'enviament de comunicacions professionals i/o personals via electrònica. Els inscrits autoritzen expressament perquè la FUMH puga fer ús amb finalitats informatives de les imatges en les quals apareguen, preses durant el desenvolupament del curs, per a la seva publicació en mitjans propis, pàgines web, xarxes socials i altres suports per a la promoció dels programes formatius. Pot consultar informació addicional i detallada sobre la Política de Privadesa al següent enllaç. Per a qualsevol comunicació relativa al tractament de les dades es podrà dirigir mitjançant correu electrònic a protecciondedatos@fundacionumh.es o per correu ordinari a l'adreça postal: Av. de la Universitat s/n, Edifici Quorum III, Elx (Alacant). També pot revisar la nostra política de devolucions al següent enllaç.